"Het eerste stationsgebouw van Harderwijk was een houten noodgebouw (1863 - 1865). Het tweede gebouw is in gebruik geweest in de periode 1865 - 1982. Het huidige gebouw werd geopend in 1983 en kreeg als bijnaam de "Rode Hoed."

bron: Streekarchivariaat 

De officiële opening van den Centraal-spoorweg Utrecht-Zwolle zal plaats hebben op aanstaande donderdag 16 dezer, van wege en voor kosten der voornoemde Spoorweg-Maatschappij zal op het Stadshuis alhier een dejeuné ambulant gegeven worden: het Gemeentebestuur daartoe aangezocht, heeft welwillend de benedenruimte van het Stadhuis voor die feestviering afgestaan; de locatie zal feestelijk versierd worden, tot de genoodigden behooren oa.a. de Minister, de Commissaris des Konings in de verschillenden Provinciën, De Hoofd-Ingenieurs der Waterstaat, verschillende stedelijke autoriteiten, de besturen der Kamers van Koophandel enz.. enz. tot een getal van ongeveer 300 personen.

.

 

Het feestprogramma van die dag, 16 juli 1863, begon ’s morgens in Amsterdam, vertrek trein, ten 7 ure 45 richting Utrecht (aankomst 8 ure 30). Waarna de trein richting Zwolle ging om 8 ure 50. Aankomst in Harderwijk, zonder tussenstop, ten 11 ure.

start trein utrecht 150 jr. 16-7-1863 overveluwshc weekblad -X


Bron Overveluwsch Weekblad, 11/07/1863; p. 2/4  Streekarchivariaat.nl


Copyright © 2019 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates