Randstadspoor wordt mogelijk uitgebreid met een verbinding naar Harderwijk. Dit om de filedruk op knooppunt Hoevelaken te verminderen. ProRail heeft aan de hand van twee scenario’s onderzocht of doortrekking naar Hardewijk haalbaar is. Op dit moment wordt nog één extra variant bekeken.


Het doel is helder: vier treinen per uur tussen Utrecht en Harderwijk. Maar is dit ook haalbaar? Twee hoofdscenario’s zijn onderzocht,een variant mét de opening van een nieuw station in Nijkerk – Nijkerk Corlaer – en een variant zonder dit nieuwe station. De keuze voor het al of niet openen van station Nijkerk Corlaer is bepalend voor de infrastructurele oplossing en daarmee voor de kosten en kwaliteit van de dienstregeling.

Derde scenario
ProRail heeft de eerste onderzoeksresultaten opgeleverd. Dit jaar nog wordt een derde variant aan de rapportage toegevoegd. Voor dit derde scenario worden enkele uitgangspunten gewijzigd.

Vervolg
In januari 2009 vindt een bestuurlijk overleg plaats met alle betrokken partijen om de uitkomsten te bespreken en tot een voorstel te komen voor een voorkeursvariant. Het streven is om in mei 2009 tijdens het MIRT-overleg met de minister afspraken te maken over de opstart van een planstudie. Voordat de planstudie start,

Bron: Berichtenbrieff Randstadspoor

Copyright © 2019 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates