projectbureau harderwijk stationIn 2009 startte een planstudie naar het uitbreiden van de treindienst Utrecht-Harderwijk van twee naar vier Sprinters per uur. De voorkeursoplossing bleek uiteindelijk niet haalbaar binnen de scope van deze studie. Wel bleef de ambitie van extra Sprinters overeind bij de betrokken overheden, NS en ProRail. Daarom is medio 2013 besloten een MIRT-onderzoek naar de mogelijkheden te starten. Opdrachtgevers zijn de provincies Gelderland en Utrecht. Andere betrokken partijen zijn IenM, NS, ProRail en de betreffende samenwerkingsregio’s en gemeenten.

Grensverleggend
Het MIRT-onderzoek bekijkt meer integraal hoe de kwaliteit van de verbinding tussen Utrecht en Harderwijk verbeterd kan worden. Ook worden de relaties met andere verbindingen meegenomen, zoals de verbindingen tussen Utrecht - Hilversum en Utrecht - Baarn.

Tussenstand
Het onderzoek is inmiddels afgerond. Hierin is nogmaals bevestigd dat de capaciteit van twee treinen in de spits op middellange termijn onvoldoende zal zijn om het verwachte reizigersaanbod op een acceptabele manier te kunnen verwerken. Daarnaast moet deze verbinding een grotere betekenis spelen in de bereikbaarheid van regio Utrecht en het Utrecht Science Park in het bijzonder. Er is een breed spectrum aan verbetermogelijkheden bekeken. De meest kansrijke opties worden nu op een rij gezet. Het gaat hierbij niet alleen om maatregelen die het spoorproduct verbeteren, maar ook andere maatregelen die bijdragen aan verbetering, zoals het verbeteren van aansluitend vervoer, bijvoorbeeld in de vorm van hoogwaardige busdiensten met het Utrecht Science Park aanvullend op de trein of het stimuleren van reizigers om meer buiten de spits te reizen.sporendriehoek harderwijk utrecht hilversum MIRT 2015

De volgende fase, een verkenning, wordt nu voorbereid. Het besluit of de verkenning daadwerkelijk van start gaat, volgt in het najaar van 2015.

De meest kansrijke opties zijn nu op een rij gezet. De uitkomsten van het MIRT-onderzoek Sporendriehoek Utrecht - Hilversum - Harderwijk  hebben de betrokken partijen begin 2015 aan de OV-/spoortafels besproken met het ministerie om in het najaar een verkenning te kunnen starten.  

Bron: Randstadspoor

 

 
Copyright © 2019 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates