b_200_150_16777215_10_images_2012_nov-2012_sprinter-250.jpgVoor een verbetering van de treindienst tussen Utrecht en Harderwijk is eerst meer onderzoek nodig. De oorspronkelijke plannen worden daarom aangepast en in verschillende stappen uitgevoerd. Er is hoe dan ook bij Harderwijk een nieuwe tunnel  volgens de gemeente nodig. Daarnaast aanpak van het stationsplein nodig. Voorbereiding hiervoor wordt daarom vooruitlopend op het onderzoek naar de extra treinen doorgezet.

.

{jcomments on}

De gemeente Harderwijk, provincie Gelderland en spoorbeheerder ProRail zijn nu bezig deze nieuwe fasering vorm te geven. Verwachting is dat in de loop van dit jaar meer helderheid kan worden verschaft over de toekomstige verbetering van de treindienst tussen Utrecht en Harderwijk. Zeker is dat er verbetering ten opzichte van de huidige situatie mogelijk is. Hoe precies en in welke variant, moet het onderzoek nu gaan uitwijzen. In alle varianten blijkt een investering in een onderdoorgang en de stationsomgeving van Harderwijk noodzakelijk.

Al enige jaren wordt in het kader van Randstadspoor onderzocht hoe de treindienst tussen Utrecht en Harderwijk verbeterd kan worden . Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar een 3e en 4e sprinter op genoemd traject, waardoor er een kwartiersverbinding ontstaat.

Er is al geruime tijd gewerkt aan de inpassing in de dienstregeling van een 3e en 4e sprinter tussen Utrecht en Harderwijk. Ook zijn de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen in Harderwijk verder uitgewerkt. Deze aanpassingen betreffen onder andere het opheffen van de bestaande overweg bij het station in combinatie met de aanleg van een nieuwe onderdoorgang, de aanleg van een zogenaamd keerspoor, de uitbreiding en aanpassing van de perrons en de modernisering en uitbreiding van het busstation.

Eind 2011 bleek dat het concept van Randstadspoor zoals oorspronkelijk bedacht, problemen geeft op het baanvak Amersfoort – Harderwijk. De dienstregeling van een 3e en 4e sprinter conflicteert met de intercityverbinding. Om deze problematiek op te lossen werd besloten om station Putten vooralsnog over te slaan. Dit betekende voor station Putten dat er in eerste instantie geen extra sprinterbediening zou zijn.

ProRail en NS hebben de ambitie om het spoorsysteem betrouwbaarder te maken. Nader onderzoek naar de oorspronkelijke plannen voor de extra treinen laat zien dat het theoretisch gezien precies uitvoerbaar bleek. Echter, in de praktijk blijkt de rijtijd op het genoemde baanvak langer te duren. De kans dat er met extra treinen vertraging ontstaat voor de reizigers, ook op andere trajecten rond Utrecht, is te groot.

De gemeente Harderwijk, provincie Gelderland en spoorbeheerder ProRail blijven evenwel van mening dat een verbetering van de treindienst tussen Harderwijk en Utrecht mogelijk en noodzakelijk is. Partijen blijven onderzoek doen naar alle mogelijke varianten en alternatieven om het oorspronkelijke doel toch te bereiken. Dit onderzoek vergt tijd.

Om te voorkomen dat de ontwikkelingen ten aanzien van de bereikbaarheid van de stationsomgeving in Harderwijk stagneren, hebben de drie partijen die de onderdoorgang en de aanpak van het stationsplein in Harderwijk financieren, besloten om deze werkzaamheden vooruitlopend op het spoorwerk nu reeds aan te pakken . De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de aanleg van een keerinrichting en de uitbreiding van de perrons altijd mogelijk blijven.

Partijen gaan ervan uit dat de werkzaamheden van deze eerste fase eind 2015/begin 2016 gereed zullen zijn. De betrokken partijen streven ernaar de spooruitbreiding zo snel mogelijk daarop te laten volgen. Het is evenwel mogelijk dat er enige tijd tussen zit. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van het nader onderzoek

In het project “3e en 4e sprinter Utrecht Harderwijk” zijn de volgende partijen een samenwerking aangegaan: Ministerie IenM, provincies Utrecht en Gelderland, BRU, ProRail, NS en de gemeenten Amersfoort, Harderwijk, Ermelo, Putten en Nijkerk.    

Copyright © 2019 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates