Het programma Randstadspoor kent een zogeheten restbudget. Dit restbudget RSS wordt goed benut. Wel een overschrijding van 2 miljoen voor Harderwijk.

.


 

Geld over
In 2004 hebben de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat en de regio Utrecht definitieve afspraken gemaakt over een omvangrijk investeringsprogramma voor het spoornet rond Utrecht. Van het oorspronkelijke programma uit 2001 zou niet alles worden gerealiseerd, waardoor een budget van circa € 56 miljoen overbleef: het restbudget Randstadspoor.

Voorstellen van de regio
De afspraak werd gemaakt dat de regio met eigen voorstellen mocht komen voor het gebruik van het restbudget. Zo is in 2010 geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van een ongelijkvloerse kruising bij station Bilthoven en voor eenfrequentieverhoging naar vier sprinters tussen Utrecht en Harderwijk. Daarna resteerde nog een bedrag van ruim € 17 miljoen. De in het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB) samenwerkende overheden hebben nu een voorstel gedaan om het budget te reserveren voor de volgende projecten in de regio:

• mogelijke overschrijding begroting uitbreiding Randstadspoor naar Harderwijk € 2 miljoen
• ongelijkvloers maken overweg Bilthoven / Leijenseweg (inmiddels toegezegd door de minister van Infrastructuur en Milieu) € 7 miljoen
• ongelijkvloers maken overweg Veenendaal / Klompersteeg € 3 miljoen
• onderzoek traject Baarn - Bilthoven € 0,1 miljoen
• realisatie (nog te bepalen) nieuw station € 5 miljoen

bron: Randstadspoor.nl

Copyright © 2019 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates