Na 19 maanden wachten is het eindelijk weer zover. Op 18 september 2012 zal de klankbordgroep Stationsgebied Harderwijk weer bij elkaar komen. De aan de leden toegezonden agenda geeft geen blijk van een tweerichtingsverkeer tussen de gemeente en de overige belanghebbenden. Dit was een van de kritiekpunten op de werkwijze van de gemeente. Eén van de vragen die beantwoord gaat worden. Of de klankbordgroep zich laat beperken door de gemeente gestelde voorwaarden van deelname. Want voor de zomervakantie, gaf de VVD’er Edwin Saiboo* aan dat de klankbordgroep mede de agenda bepaald..


Agenda Klankbordgroep (Bestemmingsplan) Stationsgebied


1. Opening

2. Kennismaking

3. Stand van zaken bestemmingsplan

4. Stand van zaken Randstadspoor

5. Rondvraag en sluiting


Welke Agenda punten moeten volgens u op de agenda?

 

*Wijkplatform Stadsweiden 9 mei 2012

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Copyright © 2018 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates