Nibud waarschuwt alimentatiebetalers en -ontvangers voor financiële veranderingen

algemeen
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Voor gescheiden ouders die alimentatie betalen of ontvangen kan er in 2015 veel veranderen. De grootste verandering is dat de belastingaftrek voor het levensonderhoud voor kinderen (LOK) is afgeschaft. Daarnaast vervalt de alleenstaande ouderkorting, maar wordt het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders juist verhoogd. Deze optelsom kan er toe leiden dat de alimentatiebetaler minder hoeft te betalen en de ontvanger minder zal ontvangen. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) adviseert gescheiden ouders om samen in overleg te gaan en opnieuw afspraken over de alimentatie te maken en een nieuwe begroting op te stellen. 

Verandering alimentatie

Tot eind 2014 konden ouders met kinderen jonger dan 21 jaar in specifieke gevallen aanspraak maken op de aftrekpost Aftrek Levensonderhoud Kinderen. Hierdoor hoefden ouders minder belasting te betalen en werd daar bij het vaststellen van de alimentatie rekening mee gehouden. Vanaf dit jaar is het niet meer mogelijk om aanspraak te maken op deze regeling. De betaler kan vanwege dit financiële nadeel een herberekening (laten) maken met als doel minder alimentatie te gaan betalen.

Mocht een daling van het alimentatiebedrag de uitkomst zijn, dan wijst het Nibud er wel nadrukkelijk op dat er ook gekeken moet worden naar de situatie van de verzorgende ouder. Die zou er dan namelijk flink op in kunnen leveren.

Als het inkomen van de alimentatiebetaler echter na de vaststelling van het alimentatiebedrag gestegen is, dan blijft het alimentatiebedrag mogelijk gelijk. Het Nibud adviseert gescheiden ouders daarom kritisch te kijken naar de noodzaak van een officiële herberekening. Het instituut geeft aan dat de Geldwijzer Alimentatie & Co-ouderschap ouders ook kan helpen bij het (her)berekenen van de alimentatie.

Alimentatieontvanger mogelijk benadeeld

Voor alleenstaande ouders wordt het bedrag aan kindgebonden budget verhoogd met maximaal € 3.050 per jaar, de alleenstaande-ouderkop. Dit is een compensatie voor het feit dat de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting is verdwenen. Dit betekent wel dat het verhoogde bedrag afgetrokken wordt van de alimentatie die ouders ontvangen. Dit kan een nadelig effect hebben op de hoogte van het alimentatiebedrag dat ontvangen wordt. Daarnaast kan ook de vervallen Aftrek Levensonderhoud Kinderen als gevolg hebben dat ouders minder alimentatie ontvangen.

Het Nibud raadt ouders aan met hun ex-partners in gesprek te gaan en een nieuwe begroting te maken. Ook kunnen ouders dan een nieuwe draagkrachtvergelijking maken, om de verzorging van de kinderen naar draagkracht te verdelen.

Een rekenvoorbeeld
Bram betaalt 450 euro per maand aan alimentatie voor zijn 2 kinderen aan zijn ex-partner Anna. Bram heeft een modaal inkomen. Door de vervallen aftrekpost Levensonderhoud Kinderen loopt hij een fiscaal voordeel van 75 euro per maand mis. Omdat zijn inkomen de laatste jaren nauwelijks is gestegen, vraagt hij een herberekening aan.

Anna’s inkomen ligt iets onder het minimumloon. Zij ontvangt als verzorgende ouder de alleenstaande-ouderkop. Bij de herberekening wordt daar rekening mee gehouden. De behoefte aan alimentatie daalt hierdoor. Na een draagkrachtvergelijking en bij een standaard zorgverdeling wordt de kinderalimentatie gehalveerd van 450 naar 225 euro. Bram gaat er ondanks de vervallen Aftrekpost Levensonderhoud Kinderen na de herberekening door de alimentatieverlaging financieel op vooruit vergeleken met 2014. Anna ontvangt minder alimentatie en levert in.

Geldwijzer Alimentatie & Co-ouderschap uitkomst bij gesprek over financiën  Het Nibud heeft op basis van de veranderingen in 2015 het boekje Geldwijzer Alimentatie & Co-ouderschap geheel herzien en geactualiseerd. Zo wil het instituut mensen voorlichten over de financiële gevolgen van een scheiding. De Geldwijzer kan ook een goed startpunt zijn voor de gesprekken over deze gevolgen. Het boekje is nu te koop in de webwinkel van het Nibud.

Een hulpmiddel hierbij is de Nibud-uitgave Geldwijzer Alimentatie & Co-ouderschap. Dit boekje helpt ouders bij het maken van een nieuwe alimentatieberekening en biedt de meest actuele informatie over de financiële gevolgen van een scheiding.