Harderwijk zet in op betere afvalscheiding

Bestuur
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Het college van Harderwijk wil in de toekomst een financiële prikkel invoeren om inwoners te stimuleren meer afval te scheiden. Inwoners kunnen zo zelf invloed uitoefenen op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Betere afvalscheiding wordt beloond door een lagere afvalstoffenheffing. Nu gaat er nog veel te veel afval in de restafval container. Er kan ruim 60% meer worden gescheiden. Noodzakelijk voor een duurzame samenleving voor onze toekomstige generaties.

 

Ambitie
De rijksoverheid heeft een ambitieus uitvoeringsprogramma ‘Van Afval Naar Grondstof (VANG)’ opgesteld. Het doel is om het ontstaan van restafval zoveel mogelijk te voorkomen en grondstoffen maximaal te scheiden. Doelstelling is dat er in 2020 nog maximaal100 kilo restafval per inwoner per jaar wordt aangeboden. De gemeente Harderwijk zet zich in om deze doelstelling te halen.


Nu wordt in Harderwijk nog 208 kilogram restafval per inwoner per jaar ingezameld. Een deel daarvan is plastic verpakkingen, blik en drankenkartons die -na inzameling- door de verwerker worden nagescheiden. Na dit proces blijft er 185 kilo restafval per inwoner per jaar over. Ruim 60% van het afval dat we in de container gooien zijn waardevolle grondstoffen die ook nu al eenvoudig en gratis gescheiden aangeboden kunnen worden. Het gaat om groente-, tuin- en fruitafval, tak- en snoeihout, papier, glas, textiel en elektrische apparaten.

 

Nieuwe tarieven gelden vanaf 2018
Uitgangspunt is om de financiële prikkel gedurende 2017 in te voeren. Dit is een testjaar. Inwoners krijgen al wel inzicht in het aanbiedgedrag en de consequenties voor de afvalstoffenheffing, maar er worden nog geen variabele tarieven gerekend. Vanaf 2018 zal er daadwerkelijk op basis van de nieuwe tarieven worden afgerekend. Met de invoering van de financiële prikkel verwacht het college een afname van 25 tot 30% van het restafval.
Samen met inwoners

Deze forse reductie kan alleen worden bereikt als iedereen meedoet. Het college gaat hierom samen met inwoners kijken welke maatregelen hen ondersteunen om meer waardevolle grondstoffen apart aan te bieden.


Meerdere fases voor verdere afvalreductie
Met alleen het invoeren van de financiële prikkel wordt de landelijke doelstelling van maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar waarschijnlijk niet bereikt. In 2018 wordt de nieuwe inzameling en de effecten hiervan geëvalueerd. Op basis hiervan wordt besloten welke vervolgstappen nodig zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het verminderen van de inzamelfrequentie of het zelfs helemaal stoppen met de inzameling van restafval aan huis. Dan wordt tegelijk de grijze container ook een grondstoffencontainer. Iedereen moet in dat geval zijn restafval zelf wegbrengen naar een inzamelpunt.