Hoe is de luchtkwaliteit, hoeveel groen is er in de omgeving, hoe zit het met het geluid van spoor en wegverkeer, hoe lopen fiets- en wandelroutes, hoe is de asbestsituatie in schoolgebouwen? De antwoorden op deze en tal van andere vragen kunnen worden gevonden in de Atlas Leefomgeving. En door informatiekaarten uit de atlas over elkaar te leggen kunnen dwarsverbanden worden gelegd.

De Atlas Leefomgeving is een website waarop iedereen informatie kan vinden over zijn of haar leefomgeving. De Atlas is een instrument voor geïnteresseerde burgers èn voor professionele gebruikers. De kracht van deze website zit hem mede dat het recente 'milieu'gegevens bevat bevat.


Actueel
Donderdag 26 januari 2012 ‘opende’ staatssecretaris Joop Atsma, in aanwezigheid van bestuurders van de provincies Overijssel en Gelderland, van verschillende gemeenten en regiobestuurders, de Atlas Leefomgeving. Dit plaats vond tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Schouwburg van Deventer.


Samenwerking
De Atlas is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en komt tot stand in samenwerking met provincies, gemeenten, milieudiensten en kennisinstituten. In de versie die op 26 januari wordt ‘geopend’ is, naast landelijke informatie, ook informatie te vinden van de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Utrecht en Noord-Holland en van de gemeenten Amsterdam, Breda, Enschede, SRE Milieudienst (21 gemeenten), Stadsregio Rotterdam (15 gemeenten) en de regio Stedendriehoek (7 gemeenten).

Voor meer informatie over uw woonomgeving ga naar www.atlasleefomgeving.nl.