“Radio maken doen we met elkaar en met veel ambitie gaan we de komende jaren verder met Harderwijk FM,” aldus het bestuur van Harderwijk FM. Daarbij heeft de gemeente de wettelijke taak te zorgen voor de bekostiging van Harderwijk FM. Het geld dat de gemeente volgens de Mediawet ter beschikking dient te stellen is alleen bestemd voor zaken als huisvesting en techniek. .

De gemeente Harderwijk heeft zich bij de Fietsersbond gemeld omdat ze Fietsstad 2014 wil worden. Het is de vijfde keer dat de Fietsersbond de Fietsstadverkiezing organiseert. Naast onze gemeente zijn er achttien andere kandidaten. In het voorjaar van 2014 is bekend welke plaats zich Fietsstad 2014 mag noemen..

Van 26 tot en met 30 augustus vindt er een militaire oefening plaats in de strook Lelystad, Kampen, Wezep, Vierhouten, Harderwijk. Van 2 tot en met 6 september vindt er een militaire oefening plaats in de strook Harderwijk, Putten, Vaassen, Elburg. Van 9 tot en met 11 september vindt er een militaire oefening plaats in de strook Dronten, IJsselmuiden, Wijke, Harderwijk..

Werkgevers, gemeenten, onderwijsinstellingen, VNO-NCW en UWV in de regio Harderwijk, Deventer, Zutphen en Apeldoorn slaan de handen ineen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. De partijen in de regio Stedenvierkant hebben gezamenlijk een Actieplan Jeugdwerkloosheid opgesteld. Bijna 2.500 jongeren tot 27 jaar zijn werkzoekend in de regio. Doel is om driekwart van deze jongeren binnen twee jaar aan werk te helpen..