Iets gevonden of verloren? Wellicht bent u gewend dat u zich bij de politie meldt als u iets verloren of gevonden heeft. Per 1 januari 2012 ligt deze taak grotendeels bij de gemeente en kunt u hiervoor melding doen via de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl Dit is de officiële website waarop inmiddels bijna alle Nederlandse gemeenten gevonden voorwerpen publiceren. .

De actieplannen voor het project Sportkracht zijn klaar. De sportverenigingen kunnen aan de slag met de uitvoering van de pilots. Dit project draagt bij aan meer maatschappelijke betrokkenheid van sportverenigingen en het realiseren van een passend sportvoorzieningenniveau in Harderwijk en Hierden. Sportverenigingen en gemeente werken hierin nauw samen. Op de bijeenkomst “Tussenrapportage Sportkracht” op 9 juli, waren veel sportverenigingen aanwezig om mee te denken over de pilots..

De gemeenteraad van Harderwijk heeft op 13 juni de welstandsnota 2013 vastgesteld, samen met de navolgende in deze welstandsnota opgenomen beeldkwaliteitsplannen, te weten Waterfront Noord-bedrijventerrein Uitbreiding Lorentzhaven, Zeebuurt-De Harder, Drielanden-Muziekland-Crescent,Frankrijk-Grensweg 11, Frankrijk-Grensweg 20-22, Hierden-De Zwaluwhoeve en beeldkwaliteitscriteria Drielanden-Bedrijvenpark Tonsel 2013..

De colleges van Ermelo, Elburg, Harderwijk, Hattem, Heerde Nunspeet, Oldebroek en Putten gaan op strategisch niveau samenwerken. Dit hebben de acht colleges op 9 juli j.l. besloten. Er komt een convenant om de samenwerking vorm te geven. De strategische samenwerking richt zich op het signaleren en benutten van kansen, de positionering van de Veluwe en het voeren van een actieve lobby op bepaalde speerpunten.

.