Lever tussen 31 augustus en 28 september uw oude elektrische apparaten, zoals een kapotte föhn of spaarlamp, of klein chemisch afval, zoals oude verfresten, in bij het chemodepot. Dan maakt u kans op één van de drie nieuwe e-readers. Na 28 september worden de drie prijswinnaars bekend gemaakt..

“Radio maken doen we met elkaar en met veel ambitie gaan we de komende jaren verder met Harderwijk FM,” aldus het bestuur van Harderwijk FM. Daarbij heeft de gemeente de wettelijke taak te zorgen voor de bekostiging van Harderwijk FM. Het geld dat de gemeente volgens de Mediawet ter beschikking dient te stellen is alleen bestemd voor zaken als huisvesting en techniek. .

Werkgevers, gemeenten, onderwijsinstellingen, VNO-NCW en UWV in de regio Harderwijk, Deventer, Zutphen en Apeldoorn slaan de handen ineen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. De partijen in de regio Stedenvierkant hebben gezamenlijk een Actieplan Jeugdwerkloosheid opgesteld. Bijna 2.500 jongeren tot 27 jaar zijn werkzoekend in de regio. Doel is om driekwart van deze jongeren binnen twee jaar aan werk te helpen..

Het college van B&W heeft besloten om geen voorstel richting de raad te doen om over te gaan tot invoering van de koopzondag of een proefperiode voor de koopzondag. Uit het onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren en de vooraf vastgestelde beoordelingsmatrix blijkt dat er onvoldoende draagvlak is..