De actieplannen voor het project Sportkracht zijn klaar. De sportverenigingen kunnen aan de slag met de uitvoering van de pilots. Dit project draagt bij aan meer maatschappelijke betrokkenheid van sportverenigingen en het realiseren van een passend sportvoorzieningenniveau in Harderwijk en Hierden. Sportverenigingen en gemeente werken hierin nauw samen. Op de bijeenkomst “Tussenrapportage Sportkracht” op 9 juli, waren veel sportverenigingen aanwezig om mee te denken over de pilots..

politiek cafe-1545-harderwijk- nu op cursus

Vindt u politiek interessant, wilt u meer weten over het bestuur van uw gemeente, geef u dan vóór 24 mei op voor de cursus ‘Betrokken bij Harderwijk’. Tijdens deze cursus zal u inzicht krijgen in; Wat doet de gemeenteraad en wat is de rol van de burgemeester? Hoe voer je een (goed) debat? Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen in Harderwijk? Deze en uw andere vragen komen aan bod in de cursus ‘Betrokken bij Harderwijk. De cursus gaat van start op 3 juni en wordt ingeleid door de voorzitter van de raad, burgemeester Van Schaik. 

.

De gemeenteraad van Harderwijk heeft op 13 juni de welstandsnota 2013 vastgesteld, samen met de navolgende in deze welstandsnota opgenomen beeldkwaliteitsplannen, te weten Waterfront Noord-bedrijventerrein Uitbreiding Lorentzhaven, Zeebuurt-De Harder, Drielanden-Muziekland-Crescent,Frankrijk-Grensweg 11, Frankrijk-Grensweg 20-22, Hierden-De Zwaluwhoeve en beeldkwaliteitscriteria Drielanden-Bedrijvenpark Tonsel 2013..